Budowa

Po zgłoszeniu przez Kierownika rozpoczęcia budowy w Nadzorze Budowlanym przystępujemy do prac budowlanych, które podzielone są na kilka etapów:

  1. prace geodezyjne czyli wytyczeniem budynku na działce,
  2. prace budowlane związane ze wznoszeniem budynku,
  3. prace wykończeniowe,
  4. zakończenie budowy – formalny odbiór budynku u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.