Formalności

Po uzgodnieniu warunków wyceny przechodzimy do uzgodnienia zapisów Umowy Wykonawczej. Pisemna forma ustaleń jest integralną częścią inwestycji. Zakres naszych usług może obejmować także przygotowanie inwestycji pod kątem formalnym, jeśli takie jest oczekiwanie Inwestora. Pierwsza część Umowy Wykonawczej zawiera podstawowe obowiązki wykonawcy oraz inwestora. W części drugiej przedstawiamy harmonogram prac oraz wynikający z niego harmonogram płatności. Po podpisaniu U.W. możliwe jest rozpoczęcie prac.