Wycena

Do sporządzenia kompletnej wyceny niezbędne są podstawowe informacje dotyczące inwestycji. W celu ich omówienia, zawsze proponujemy spotkanie, na którym poruszamy szczegóły projektu, zakres prac, technologię ich wykonania oraz materiały, które będą wykorzystywane w procesie budowy. Następnie sporządzamy Ankieta Inwestycji, która doprecyzowuje szczegóły. Wycenę przekazujemy w formie papierowej lub w formie elektronicznej.